Terveystalo tuo sähköisiä palveluja terveydenhuoltoon

Sähköisten palvelujen avulla voidaan paitsi vastata asiakkaiden toiveisiin myös toimia entistä tehokkaammin sekä parantaa potilasturvallisuutta. Terveystalossa on kehitetty muun muassa valtakunnallinen potilastietojärjestelmä, sähköinen verkko- ja mobiiliajanvarausjärjestelmä, sähköinen Oma Terveys -palvelu ja lisäksi useita extranet-palveluita, joista tuoreimpana esimerkkinä lääkäreiden extranet Strada.

Terveydenhuollossa sähköisiä palveluja on kehitetty muihin palvelutoimialoihin verrattuna hitaammin, ja kehitystyön edelläkävijöitä ovat olleet yksityiset terveyspalvelujen tarjoajat. Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys Terveystalo on jo vuosia voimakkaasti investoinut sähköisten järjestelmien kehittämiseen ja palvelujen saatavuuden parantamiseen. Esimerkiksi etäradiologia mahdollistaa huippuosaajien diagnoosit myös alueilla, joilla on lääkäripulaa.

 

Sähköisten palvelujen kehitystyön taustalla on Suomen suurin valtakunnallinen potilastietojärjestelmä, jossa on yli 3,2 miljoonan suomalaisen potilastiedot. Potilaan hoitotietojen näkyminen kaikille häntä hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille mahdollistaa oikeaan, täsmälliseen ja ajantasaiseen tietoon perustuvat tutkimus- ja hoitopäätökset asioi potilas missä tahansa Terveystalon toimipaikassa.

 

Sähköinen ajanvaraus syntyi asiakkaiden tarpeesta

 

Asiakaspalvelun kehittämisen ohella uudet sähköiset ratkaisut helpottavat ja tehostavat terveydenhuollon ammattilaisten työtä. Sähköinen ajanvaraus antaa hoitohenkilöstölle mahdollisuuden keskittyä vaativampiin hoitotehtäviin ja ajanvaraushenkilöstö voi palvella asiakkaita myös monipuolisissa neuvonta-asioissa. Asiakkaalle palvelu on käytettävissä vuorokauden ympäri verkosta tai mobiililaitteista.

 

− Vain parissa vuodessa merkittävä osa ajanvarauksista on siirtynyt verkkoon. Jo lähes puolet Terveystalon ajanvarauksista tulee verkon kautta, kertoo Terveystalon kaupallinen johtaja Tuomas Kahri.

 

Oma Terveys – tietoa omasta terveydestä kätevästi verkossa

 

Oma Terveys on verkkopalvelu, jonka kautta Terveystalon asiakkaat voivat tarkastella itseään koskevaa terveystietoa. Maksuton palvelu mahdollistaa omien terveystietojen, kuten reseptien, laboratoriotutkimusten tuloksien ja vastaanottoaikojen tarkastelun internetin välityksellä.

 

– Sähköinen palvelu on asiakkaalle helppo tapa tiedon saamiseen, koska hän voi tehdä sen kellonajasta ja paikasta riippumatta silloin, kun se hänelle itselleen sopii. Asiakkaamme ovat hyvin kiinnostuneita saamaan parempaa ja läpinäkyvämpää tietoa terveydestään, joten palvelulle on olemassa selvä kysyntä, Kahri toteaa.

 

Palvelussa näkyvät muun muassa menneet ja tulevat vastaanottokäynnit, diagnoosit, laboratoriotulokset ja kuvantamislausunnot, allergiat, rokotukset sekä terveydentilan seurantatiedot, kuten verenpaine. Tulosten lisäksi palvelusta saa raja-arvot ja jatkohoito-suosituksia koskien laboratoriotutkimuksia.

 

– Palvelu antaa asiakkaalle näkyvyyden omiin tietoihinsa ja mahdollistaa siten paremman kommunikaation lääkärin ja potilaan välillä, lisää Kahri.

 

Palvelu on suojattu SSL-suojauksella, joka salaa tietoliikenteen siten, ettei kukaan ulkopuolinen pysty näkemään luottamuksellisia tietoja. Palvelussa on myös vahva tunnistautuminen: kirjautuminen tapahtuu joko verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Terveystalon Oma Terveys -palvelun saa käyttöön rekisteröitymällä sen käyttäjäksi osoitteessa https://www.terveystalo.com/omaterveys

 

Lääkäreiden extranet Strada helpottaa lääkärin arkea

 

Lääkäreiden extranet-palvelu Strada syntyi vastauksena lääkärikunnasta esitettyyn toiveeseen päästä käsiksi työhön liittyvään hallinnolliseen tietoon muualtakin kuin työpaikalta. Lääkärit olivatkin vahvasti mukana Stradan kehitystyön kaikissa vaiheissa.

 

Verkon yli toimiva palvelu on käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Turvallisuuden takaa vahva tunnistautuminen verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

 

– Stradan avulla lääkärit voivat esimerkiksi hallinnoida palkkiotilityksiä, tarkastella raportteja sekä muokata omaa vastaanottokalenteria. Strada toimii myös nopeana viestintäkanavana, ja sen kautta

pääsee käsiksi lääketieteellisiin tietokantoihin, kertoo Terveystalon lääkäriasiakkuusjohtaja, ylilääkäri Jaakko Halonen.

 

Terveydenhuolto tarvitsee investointeja ja innovaatioita

 

Suomalainen hyvinvointi nojaa jatkossakin toimivaan terveydenhuoltoon. Euroopassa siirrytään voimakkaasti kohti potilaan valinnanvapautta ja avoimuutta, ja direktiivi potilaan vapaasta liikkuvuudesta astuu voimaan 2013. Innovatiiviset sähköiset palvelut, potilaan valinnan vapaus ja läpinäkyvyys lisäävät potilasturvallisuutta sekä mahdollistavat tasa-arvoisen terveydenhuollon.

 

Vuonna 2011 Terveystalo investoi henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja palveluiden, toimipaikkaverkoston sekä järjestelmäkehitykseen yhteensä reilut 100 miljoonaa euroa.

 

Terveystalo on näytteilleasettajana Helsingin Messukeskuksessa 8.−11.1.2013 järjestettävässä Lääkäripäivät 2013 -tapahtumassa osastolla 1d7.

 

 

Post Navigation